Conferit Professional Services AS er et selskap med fokus på revisjon og rådgiving innenfor informasjonssikkerhet.

Det globale trusselbilde, sammen med stadige forandringer og strengere krav i regulatoriske forhold, har bidratt til et sterkt økende behov for tjenester Conferit Professional Services AS har å tilby markedet.

Vårt utgangspunkt er at DIN bedrift skal arbeide med balanserte sikkerhetstiltak, hvor tiltakene er tilpasset DITT risikobilde.

Vi bidrar til å bedre og styrke din trygghet!

Conferit Professional Services AS tilbyr en unik kompetanse for å revidere, kvalitetssikre, designe og implementere forsvarlig styringssystemer og administrasjon av informasjonssikkerhet, sikkerhetsarkitektur og driftssikre informasjonstekniske løsninger.

Vi har i dag et nettverk av ressurspersoner med lang erfaring fra forskjellige bransjer og tekniske miljøer, som fokuserer sin brede kompetanse på et dedikert tjenestespekter: Vi har erfaring innen, statlig virksomhet, finans, media, telekommunikasjon og shipping.

Ta kontakt

Våre kurs skreddesrsyes for den enkelte kunde. Vi avholder kurs innen:

  • Sikkerhetsadministrasjon
  • Kontinuitet og Beredskapsplanlegging
  • Personopplysningsloven
  • ITIL
  • Ordinær sikkerhetsopplæring for ledere og medarbeider
  • Risikoanalyser/ -vurderinger
Les mer

Den økte bruk av Internett og informasjonsteknologi som en del av forretningsprosessene innebærer at risikoen for brudd på informasjonssikkerheten påvirker svært mange virksomheter.

Det er derfor viktig å utvikle organisasjonens strategi for, og implementeringen av, informasjonssikkerhet i tråd med eksponering mot ytre og indre faktorer.

Conferit Professional Services AS søker en balansert tilnærming til etablering av «tilstrekkelig» sikkerhet innenfor hovedriverne innen Informasjonssikkerhet.

Les mer

Conferit Professional Services AS er et selskap som gjennom sitt nettverk skal være kompetansebygger og pådriver innen helhetlig risikostyring innenfor informasjonssikkerhet.

Vi og våre samarbeidspartnere har lang erfaring fra ledende stillinger i en rekke større virksomheter.

Samfunnets økte avhengighet av IKT fører til at informasjonssystemer i stadig større grad blir sårbare for anslag gjennom tilsiktede eller utilsiktede hendelser. Vi bidrar til å redusere sårbarheten og forretningsmessige risiko til et akseptabelt nivå gjennom en metodisk og effektiv tilnærming.

Les mer
Partnere