Kurs/Opplæring

Conferit Professional Services AS kan tilby en rekke kurs for sine kunder.

Våre kurs skreddesrsyes for den enkelte kunde. Vi avholder kurs innen:

  • Sikkerhetsadministrasjon
  • Kontinuitet og Beredskapsplanlegging
  • Personopplysningsloven
  • ITIL
  • Ordinær sikkerhetsopplæring for ledere og medarbeider
  • Risikoanalyser/ -vurderinger

 

ITIL Service Management:

KURSBESKRIVELSE
For ITIL Service management

Målsettingen med kurset er å gi en innføring i driftsadministrasjon etter et ITIL rammeverk. Dette beskriver beste praksis for IT Service Mangement.

Kurset setter fokus på følgende prosesser;
– Service Level Management (SLM) – er prosessen som definerer avtaler, dokumenter og administrerer nivået på service til kundene i forhold til behov og pris.

– Hendelse og problemhåndtering – beskriver hvordan hendelser og problemer registreres og behandles.
– Endringshåndtering ? styring av endringer gjennom en kvalitetssikret process.

– Konfigurasjonshåndtering ? samkjøring av endringer med konfigurasjonsstyring som etablerer en database over alle komponenter i datasystemet, og hvordan de henger sammen.

Release Management – omfatter planlegging, design, bygging, testing og implementering av ny programvare i driftsmiljøet.

Tilgjengelighetshåndtering – styrt prosess for å sikre at konfigurasjonen kan tilfredsstille gitte oppetidskrav, og overvåke at oppetid er god nok.

Beredskapshåndtering – ses som en gren av oppetidsplanleggingeng og Kontinuitets og Beredskapsplan (KBP)

Målgruppen for kurset er alle som arbeider med eller er involvert i IT-driftsprosesser, både medarbeidere og ledere.

 

Kurset varer 1 dag.

 

ITIL Security Management

KURSBESKRIVELSE
For ITIL Security management

Målgruppe

Fortrinnsvis CIO, CFO og CSO i hvilken som helst organisasjon. Forøvrig vil alle som er eller burde være involvert i arbeidet med å definere, etablere, administrere og kontrollere virksomhetens IT informasjonsverdier, ha stort utbytet av kurset.

Målsetting

Gi en innføring i begrepet ?Sikkerhetsledelse? og hvordan dette gjennomføres i praksis, samt hvordan anvende og integrere dette i besluttningsprosessene i egen virksomhet.

Kursinnhold

Kurs setter fokus på følgende;
? Hva er Sikkerhetsledelse
? Fundamentale begreper innen sikkerhetsledelse
? ITIL og sikkerhetsledelse
? Sikkerhetsledelse og forholdsregler
? Retningslinjer for implementasjon av sikkerhetsledelse

Varighet
1 dag («Fast Track») eller 3 dager

Kursdeltagerne vil få utdelt handouts av kurspresentasjonen samt eksempler på skjematikk benyttet i kurssammenheng